Saturday, August 12, 2006

Wednesday, August 09, 2006

Danza da Choiva...
Manuel ten razòn. Con estes gobernos tripartitos e bipartitos o que nos queda è pregar.
Que Chova!